ברוכים הבאים לבית יעל


בית יעל
המרכז לקידום העיוור
רח' הרצל 15א
ת.ד. 1132
צפת 13111
טל: 04-692-0445/6
פקס: 04-692-2338

email: info@beityael.org

ע.ר. #58-0078384
 
ניתן כעת להירשם למחזורי נופש פעיל. כל מרכזי העיוורים בארץ מוזמנים לפנות אלינו.

מטרתנו: מימוש הפוטנציאל של העיוורים ולקויי הראיה לעצמאות ושיפור איכות החיים.

Donate via paypal
Please type the sum in U.S Dollars: